HERUNDER, INFORMATION OM GENERALFORSAMLINGEN 2018
 
 
11.12.18. Jørgen Knøfler/Lone Egstrup