Onsdag d. 7. marts spiser vi frokost i Klubhuset.
Efter frokosten, vil Birgit Mortensen vise lysbilleder og fortælle om HOVEDVEJEN i Glostrup i gamle dage.
Traktement bliver sild/ brød + 3 stk. smørrebrød + 1øl og 1 snaps. 
Pris 85 kr.
Tilmelding senest d.4.marts.
Betaling  5326 0341582 (husk navn)
Opdateret 14. juni. 2017  | j.knofler@hotmail.com